GrannSam
GrannSam

Aktuella siffror för inbrott i Norra Ängby

Här under renodlat bara inbrott i villor och siffrorna just uppdaterade 30 nov. 2016-2017

Inbrott per månad under åren 2016 fram till 2017-11-30

     Inbrott 2016 - 2017 markeras med röda staplar. De blå staplarna anger max-värden månadsvis från 2003 -2016. Före 2010 hade vi omkring 8-18 inbrott per helår som du ser i det andra diagrammet i högerspalten här under! Medelvärdet var 13 inbrott per år då.
     2016 såg ut att börja bättre med bara fem inbrott första halvåret men det vände i juli. Oktober värsta månaden 2016 med 8 inbrott. Januari 2017 börjar inte bra med 9 inbrott som alltså ligger 5 inbrott mer än vad jag sett under de senaste 14 åren d.v.s. 2003 till 2017! Även februari slår genom taket som du ser men därefter lugnade det sig! Underbart!
     Den svarta linjen visar månadernas medelvärde under de fjorton åren. November brukar utmärka sig som en dålig månad. 2013 var det ett inbrott var tredje dag i november. Augusti 2011 liksom augusti 2015 har periodens rekord med elva inbrott!              Hur är det med skalskyddet på våra fastigheter?

Länk till Månadsbreven med kartor som visar inbrott samt försök i villa/radhus och lägenhet finner du i högerspalten på startsidan.

Årssammandrag inbrott och försök 2001 fram till 30/11 2017.  Till höger

Röd linje avser inbrott - inbrottsförsöken finns med i diagrammet markerat med grön linje. Utvecklingen känns osäker. Trendbottet inträffade 2011 och det framgår av årssammandrag i diagrammet! Sex obehagliga år har vi haft
     2015 var hemskt och vi trodde på en lugnare framtid förra våren men det blev inte så. 2016 bjöd på obehaglighheter mot slutet av året.
Se månadsdiagrammet överst på sidan här.

2015 är värst hittills

2015 drabbades 75 familjer av påhälsning i Norra Ängby. Antal fullbordade inbrott var 59 = 3,7 % av villafastigheterna och försöken d.v.s. avbrutna inbrott var 16 stycken = drygt 1 % manifesterat med synliga skador efter sönderbrutna fönster och liknande.
De senaste sju åren har varit de värsta under mina arton år med Grannsamverkan.

Sammanfattning Norra Ängby

o   2011 - 32 inbrott och   4 försök   Summa 36
o   2012 - 32 inbrott och   7 försök   Summa 39
o   2013 - 31 inbrott och 12 försök   Summa 43
o   2014 - 29 inbrott och 11 försök   Summa 40
o   2015 - 59 inbrott och 16 försök   Summa 75
o   2016 - 38 inbrott och   8 försök   Summa 46

Sex tunga år med många inbrott. Hur klarade vi oss i Norra Ängby? Gränsen för utsatt område har av Villaägarna bedömts och det ligger på 0,5 % eller högst ett inbrott på var 200 villa.

Bara Bromma

Jämförelse Bromma områdesvis del för del under
perioden 2011 - 2016 Uppdateras 1 mars varje år (eller tidigare hoppas jag).


Årsstatistik för 2003 - 2017-11-21    Medelvärdet har gått upp till 22,4 inbrott/år under perioden diagrammet omfattar och ca 3,4 försök/år i Norra Ängby. Vi kan glädja oss att det var 16 inbrottsförsök under 2015 som gärningsmannen misslyckades genomföra inbrottet eller skrämdes från platsen under försöket. Kanske skalskyddet var tillräckligt bra där eller var det goda grannar som oroade tjuven?
    Se ett bra exempel på grannsamverkan finns inlagt på startsidan.


Så här ser det ut

Inbrott i vår region Stockholm - 2017
samlat på fyra sidor.     Först en översikt av inbrott i Stockholm på första sidan följd av utsatta villor i Bromma. Sedan följer lägenheter, källare och vindsinbrott som avslutar på sid 4.


Äldre statistik - om vägen in i ditt hus

Sammanställning gjordes under åren 1999 till 2004 på 389 st fullbordade villainbrott anmälda inom Närpolisområde Bromma visar att 84 % av alla inbrott är fönsterrelaterade. Ytterligare mindre undersökningar visar liknande resultat (framtagen i samarbete med Villaägarnas ABC-region, Göran Erikson)
Vi har starka skäl tro att det fortfarande gäller.


Plats för mer statistik

Statistik låg tidigare under Samverkan mot brott men den länken verkar ha brutits så denna från BRÅ ersätter. Bostadsinbrott - BRÅ
    Hittar du något bättre så tipsa mig - HE J.

  Tillbaka till sidans topp.