GrannSam
GrannSam

Aktuella siffror för inbrott i Norra Ängby

Här under renodlat bara inbrott i villor och siffrorna just uppdaterade 30 augusti 2018. Jag tycker det ser ut att lugna ner sig. 2003-2017-2018

Inbrott per månad fram till september 2018

      Inbrott markeras med röda staplar i de bägge rutorna för 2017 - 2018. De blå staplarna anger max-värden som uppnåtts månadsvis under 2003 -2018. Både i Augusti 2011 liksom augusti 2015 har periodens rekord med elva inbrott vardera månaderna! November 2013 drabbades vi av 10 inbrott och januari 2017 bjöd oss på 9 inbrott i vårt lilla Ängby med ungefär 1600 fastigheter! Det är för mycket!               Hur är det med skalskyddet på våra fastigheter?

Länk till Månadsbreven med kartor som visar inbrott samt försök i villa/radhus och lägenhet finner du i vänsterspalten på startsidan. Dessa brev har tyvärrr inte uppdatearts så jag jobbar på det. Ha lite tålamod! Jag lägger upp info på vår FB-sida när breven finns på plats.

Sammanställning av inbrott och försök 2001 till 2017-12-31

Röd linje avser inbrott - inbrottsförsöken markerat med grön linje finns med i diagrammet. Utvecklingen känns osäker. Trendbottet inträffade 2011 och det framgår av årssammandrag i diagrammet! Sju obehagliga år har vi haft. 2015 har varit värst. 2016 bjöd på obehaglighheter mot slutet av året och det spillde över på början av 2017.
Se månadsdiagrammet överst på sidan här.

2015 är värst hittills

2015 drabbades 75 familjer av påhälsning i Norra Ängby. Antal fullbordade inbrott var 59 = 3,7 % av villafastigheterna och försöken d.v.s. avbrutna inbrott var 16 stycken = drygt 1 % manifesterat med synliga skador efter sönderbrutna fönster och liknande.
De senaste sju åren har varit de värsta under mina arton år med Grannsamverkan.

Sammanfattning Norra Ängby

o   2011 - 32 inbrott och   4 försök   Summa 36
o   2012 - 32 inbrott och   7 försök   Summa 39
o   2013 - 31 inbrott och 12 försök   Summa 43
o   2014 - 29 inbrott och 11 försök   Summa 40
o   2015 - 59 inbrott och 16 försök   Summa 75
o   2016 - 38 inbrott och   8 försök   Summa 46
o   2017 - 32 inbrott och 12 försök   Summa 44

Sju tunga år med många inbrott. Hur klarade vi oss i Norra Ängby? Gränsen för utsatt område har av Villaägarna bedömts och det ligger på 0,5 % eller högst ett inbrott på var 200 villa.  Det innebär ungefär 8 inbrott per år och du ser att vi drabbas av många många fler! År 2003 var vi unde den nivån med "bara" sju inbrott som du ser i diagrammet i högra spalten!

Bara Bromma

Jämförelse Bromma områdesvis del för del under
perioden 2012 - 2017 Uppdateras i mars varje år. Nu är jag klar med 2012 till 2017

Så här ser det ut fram till sista augusti

Inbrott i vår region Stockholm - 2018
samlat på fyra sidor.     Först en översikt av inbrott i Stockholm på första sidan följd av utsatta villor i Bromma. Sedan följer lägenheter, källare och vindsinbrott som avslutar på sid 4.


Årsstatistik för 2003 - 2017-11-21    Medelvärdet har gått upp till 22,6 inbrott/år under perioden diagrammet omfattar och ca 6,7 försök/år i Norra Ängby. Vi kan glädja oss att det var 16 inbrottsförsök under 2015 som gärningsmannen misslyckades genomföra inbrottet eller skrämdes från platsen under försöket. Kanske skalskyddet var tillräckligt bra där eller var det goda grannar som oroade tjuven? Vi behöver det, både skalskydd och goda uppmärksamma grannar för det som händer är inte roligt.
    Se ett bra exempel på grannsamverkan finns inlagt på startsidan.


Polisdistrikten i Bromma

   Klicka på bilden så får du den större!

Till höger om Konsum, samma uppgång som Försäkringskassan.    1 trappa.

Äldre statistik - om vägen in i ditt hus

Sammanställning gjordes under åren 1999 till 2004 på 389 st fullbordade villainbrott anmälda inom Närpolisområde Bromma visar att 84 % av alla inbrott är fönsterrelaterade. Ytterligare mindre undersökningar visar liknande resultat (framtagen i samarbete med Villaägarnas ABC-region, Göran Erikson)
Vi har starka skäl tro att det fortfarande gäller.


Plats för mer statistik

Statistik låg tidigare under Samverkan mot brott men den länken verkar ha brutits så denna från BRÅ ersätter. Bostadsinbrott - BRÅ
    Hittar du något bättre så tipsa mig - HE J.

  Tillbaka till sidans topp.